İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

50 yıllık tecrübe ile hep daha ileri...

Yarım asırlık tecrübesiyle sektörün önde gelen ve güvenilir firması olan Nüvenin benimsemiş olduğu İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasının temelinde, insana ve çevreye duyduğu saygı yatmaktadır.

Nüve ailesi olarak bizler, iş sağlığı ve güvenliği sürecinin başarıyla uygulanmasının ancak kurum çalışanlarının tamamının ortak katılım ve desteği ile mümkün olduğuna inanmakta, bunu kurum kültürünün vazgeçilmez bir parçası haline getirmek için azami gayreti göstermekteyiz. Bu doğrultuda;

  • Çalışanlarımızın maruz kalabilecekleri potansiyel tehlikeli durumların tanımlandığı, değerlendirildiği ve gerekli tedbirlerin alındığı güvenli bir çalışma ortamı sağlayacağımızı,
  • Hammadde, ekipman ve kişisel koruyucu donanımın tedarikinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun malzeme seçimleri yapacağımızı,
  • Yeni projelerin hayata geçirilme süreçlerinde İSG risklerini bir ölçüt olarak alıp, İSG performansımızı iyileştirecek teknolojileri tercih edeceğimizi,
  • Çalışanlarımıza iş sağlığı ve güvenliği sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vereceğimizi,
  • Firmamızı, İSG uygulamaları açısından, bağlı bulunulan kurumlar, sanayi odaları ve dernekler nezdinde örnek bir şirket haline getireceğimizi,
  • Müşterilerimizi, tedarikçilerimizi ve bayilerimizi bilgilendirerek İSG bilinçlerini artıracağımızı beyan etmekteyiz.

Tüm samimiyetimizle kaleme aldığımız bu hususların temin ve sürekliliğini sağlayarak, “sıfır iş kazası” sloganını gerçeğe dönüştürmek, öncelikli hedefimiz olacaktır.

Sorumluluk sahibi bir kuruluş olarak Nüve, yaşanabilir bir çevrenin, gelecek nesillerin sağlığı ve sürdürülebilir bir gelişim için hayati önem taşıdığının bilincindedir. Bu doğrultuda, Rohs&Reach yönergelerine uyum için gerekli düzenlemeleri gerçekleştirerek sadece çalışanlarının değil, markasının ulaştığı her noktadaki canlıların da sağlığına gereken önemi verdiğini göstermektedir.

Nüve yönetimi olarak, ailelerinin bize emaneti olan çalışanlarımızın teknolojimizin temelini oluşturduğuna inanıyor, yasal yükümlülüklerin sağlanmasının ötesinde, bir değer yaratmaya yönelik sürekli çabalarımızda, onların huzur ve mutluluğunu hedefliyoruz.

 

    Beril İZGİN

                                                                                          Genel Müdür

     12.06.2018